Objednávka hlídání dítěte

Objednávka je nezávazná, odpovím Vám do 24 hodin na email, popř. telefonicky vyrozumím.
Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení rodiče, adresu, počet dětí, jejich jména a věk, datum a hodinu hlídání, telefon, email a poznámky.

Ceník a způsob úhrady

ÚKON CENA
10 návštěv koutku 5000 Kč – 6500 Kč
Měsíční docházka do koutku 7000 Kč – 8500 Kč
Hlídání dítěte u nás v koutku 160 Kč / 60min
Hlídání dítěte u klienta doma 200 Kč / 60min
Příplatek za každé další dítě +190 Kč / 60min

Při doporučení 2 nových zákazníků finanční výhoda v podobě slevy na hlídání.

Cena je určována každému individuálně dle docházky.

Započítává se každá započatá hodina.

Ceny jsou stejné pro denní i noční hodiny hlídání dítěte.

Hlídání o víkendu a o svátcích se určuje individuálně po dohodě.
Pro případné domácí práce je cena také individuální.

Pravidelným hlídáním se rozumí alespoň 1 hodina týdně a současně minimálně 10 po sobě jdoucích hodin.

Více info telefonicky, nebo osobní dohodou. Hradí se každá nově započatá hodina. Platba za hlídání se hradí v hotovosti přímo poskytovateli a to nejpozději do předání dítěte rodičům. V případě, že poskytovatel bude dítě hlídat po delší dobu, než bylo dohodnuto, bude jím cena doúčtována na základě skutečného počtu hodin hlídání dítěte. Platbu je pak objednavatel povinen uhradit v hotovosti okamžitě po převzetí dítěte.
Je zde i možnost dohodnout se na delší spolupráci.