Objednávka hlídání dítěte

Objednávka je nezávazná, odpovím do 24 hodin na email, popř. telefonicky vyrozumím.

Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení rodiče, adresu, počet dětí, jejich jména a věk, datum a hodinu hlídání, telefon, email a poznámky.Dodatek:

Bezpečnost a spokojenost vašeho dítěte je pro nás prioritou.Ceník a způsob úhrady

Cena je určována každému individuálně dle docházky
(denní, 10x do měsíce, případně i přes celý měsíc).
Ceny jsou orientační dle věku dítěte:
10 návštěv ...... 5000 - 6000kč
měsíční ........... 7000 - 8500kč

Více info telefonicky,nebo osobní dohodou.
Hradí se každá nově započatá hodina. Platba za hlídání se hradí v hotovosti
přímo poskytovateli a to nejpozději do předání dítěte rodičům. V případě, že
poskytovatel bude dítě hlídat po delší dobu,než bylo dohodnuto, bude jím cena
doúčtována na základě skutečného počtu hlídání dítěte. Platbu je pak objednavatel
povinnen uhradit v hotovosti okamžitě po převzetí dítěte. Je možnost dohodnout se
i na delší spolupráci.

Při doporučení 2 nových zákazníků finanční výhoda v podobě slevy na hlídání.Ceník pro hlídání v rodinách klientů

Hlídání dítěte v rodině 60 min 150Kč.
Hlídání dítěte u mě 60 min 150Kč.
Příplatek za každé další dítě 60 min + 80Kč.

Hlídání o víkendu a o svátcích se určuje individuálně po dohodě.
Pro případné domácí práce je cena také individuální.

Ceny jsou stejné pro denní i noční hodiny hlídání dítěte.
Započítává se každá započatá hodina.

Pravidelným hlídáním se rozumí alespoň 1 hodina týdně
a současně minimálně 10 po sobě jdoucích hodin.